Sjukvårdsgruppen

Reumatikerdistriktets Sjukvårdsgrupp

Informationsblad från sjukvårdsgruppen

Från reumatikerdistriktet Västernorrland har vi under mycket lång tid försökt bearbeta landstinget och olika beslutsfattare i frågor som berör reumatikervården. 

Vi har följande 6 frågor som vi kämpar för i alla lämpliga lägen.


1 Primärvård och utbildning
Inom primärvården en mottagandefunktion med kompetens för att med snabb remiss till reumatolog erhålla tidig diagnos och snabb behandling syftande till förkorta vårdkedjan från 10 år till säg 6 månader. 

2 Vårdprogram 
En översyn av fastställt Reumatikervårdprogram Västernorrland från år 2000 omfattande bland annat en personlig vård- och rehabiliteringsplan. 

3 Kostnadsfri egenträning i varmvattenbassäng

4 Rörelse/gymnastikprogram
 (DVD) 

Att inom det egna landstinget verka för att personer med fastställd reumatisk diagnos ges möjligheten att i organiserad föreningsform, på egen tid, genomföra egenträning i varm-vattenbassäng och det utan kostnad för den enskilde. 

Att i projektform utveckla rörelse- och gymnastikprogram att kunna utnyttjas genom video/DVD vid såväl land- som bassängträning. 

5 Samverkan 
Landsting, försäkringskassa och arbetsförmedling bör ta till vara på möjligheten till fördjupat samarbete genom gemensamma ekonomiska ramar för rehabilitering 

6 Klimatvård 
Rehabiliteringsinsatser upplevs av många, såväl läkare som patienter som positivt. Detta gäller även rehabilitering utomlands för reumatiker. De gynnsamma effekterna av rehabilitering utomland är mätbara upp till sex månader efter hemkomst. Väsentligt är således en vårdkombination. 
Reumatikerdistriktet betonar att klimatvård är ett väsentligt komplement till en god vård på hemmaplan och då kan man även respektera begreppet inomlänsvård med rätt behandling.

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.